Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Bất chấp kết quả kinh doanh quý 4.2022 tăng trưởng âm, nhà sản xuất phốt pho vàng hàng đầu Việt Nam vẫn kết thúc một năm chinh phục kỷ lục mới với doanh thu thuần tăng 51% và lợi nhuận gộp tăng hơn 110% so với năm 2021.