Videos / Forbes CEO TALKS

Forbes CEO Talks | Alain Cany, Chairman, EuroCham Vietnam | Full interview

686
07/01/2023
Nắm giữ vai trò chủ tịch EuroCham trong nhiều năm và là đại diện tiếng nói của các doanh nghiệp FDI Châu Âu, ông Alain Cany đã trải qua hơn 20 năm ở Việt Nam, được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Hữu nghị vì những đóng góp của mình. Với huân chương này, ông đã lựa chọn trở thành công dân của Việt Nam. Trong tập mới thuộc chuỗi CEO Talks, ông Alain đã chia sẻ về hành trình hơn 20 năm của mình ở Việt Nam, điều hành EuroCham, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Ông cho rằng với tư cách là đại diện cho các doanh nghiệp châu u mục tiêu của EuroCham là mang lại lợi ích cho các công ty trong hiệp hội, nhưng trên thực tế, điều đó mang lại lợi ích cho cả các công ty Việt Nam. #forbesvietnam #ceotalks #forbesceotalks