Đặng Phạm Minh Loan

Tổng Giám đốc, CTCP Sữa Quốc tế (IDP)

Bà Đặng Phạm Minh Loan hiện là CEO của CTCP Sữa Quốc tế (IDP), công ty F&B đang niêm yết trên sàn UPCoM. Trước khi gia nhập IDP, bà Loan có 15 năm gắn bó với VinaCapital, là phó giám đốc điều hành phụ trách nhiều khoản đầu tư của VinaCapital vào các công ty niêm yết và công ty cổ phần tư nhân lớn tại Việt Nam. Bà Loan từng làm việc tại KPMG Việt Nam và Unilever Việt Nam. Bà có bằng thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của Đại học Hawaii và cũng là thành viên của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA)