Bruce Delteil

Giám đốc hợp danh, McKinsey & Company Việt Nam
Bruce Delteil

Bruce Delteil là Giám đốc hợp danh phụ trách các văn phòng của McKinsey tại Việt Nam. Ông chịu trách nhiệm về các giải pháp kỹ thuật số, chiến lược và phương pháp triển khai, đồng thời đứng đầu các hoạt động quản lý sáp nhập tại khu vực Đông Nam Á.

Bruce từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại các tập đoàn hàng đầu, các công ty đa ngành tại địa phương, doanh nghiệp nhà nước và công ty đa quốc gia trên khắp châu Á. Ông chuyên về các mảng dịch vụ tài chính, bất động sản, dầu khí và ô tô. Bruce đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến hoạch định chiến lược và tăng trưởng, chuyển đổi quy mô lớn, M&A, thiết kế tổ chức, phát triển kinh tế và chiến lược đầu tư.

Luôn tin tưởng vào tầm quan trọng của việc đổi mới kỹ thuật số ở Việt Nam, Bruce tham gia vào quá trình xây dựng hệ sinh thái kỹ thuật số và làm việc cùng các nhà lãnh đạo tại Việt Nam để tái chuyển đổi doanh nghiệp và mô hình hoạt động thông qua năng lực kỹ thuật số.