1:45 – 2:10 PM

Bài trình bày 1 – Tương lai hậu đại dịch và những hàm ý kinh doanh cho Việt Nam

Sự kiện thế kỷ – đại dịch COVID-19 – đã tác động sâu sắc tới thế giới và thay đổi cấu trúc mạnh mẽ nhiều ngành nghề. Trong hai năm dịch bệnh, có thể thấy các thay đổi mang tính cách mạng đã diễn ra ở nhiều lĩnh vực, từ vận tải, giáo dục, nghỉ dưỡng, F&B, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thương mại điện tử, ngân hàng. Kinh nghiệm quá khứ không còn đúng trong tương lai ở xã hội hậu COVID-19 khi một số ngành nghề đã thay đổi mãi mãi.

Chuyên gia cao cấp sẽ nói về viễn cảnh các mô hình kinh doanh xuất hiện trong tương lai và sự cần thiết chuyển đổi các mô hình kinh doanh truyền thống để nắm bắt các xu thế biến đổi của thời đại.

 

Diễn giả:

Bruce Delteil – Giám đốc hợp danh, McKinsey & Company Việt Nam