2:20 – 3:20 PM

Phiên thảo luận 1 – Linh hoạt trong biến động

Đại dịch COVID-19 khiến nhiều doanh nghiệp bị tổn thương, dừng hoặc thu hẹp hoạt động. Tuy nhiên vẫn có các doanh nghiệp bình tĩnh xoay chuyển tình thế nhờ sự uyển chuyển, linh hoạt. Đâu là điểm chung nhất giữa các doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất và hoạt động?

Trong phiên thảo luận này, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu nói về tầm nhìn, cách họ xoay chuyển kinh doanh trong dịch bệnh, các quyết định cân bằng giữa mục tiêu ngắn hạn và phương thức phát triển có tính bền vững, tạo sức bật trong tương lai.